Osmanlıda Kösem Sultan

Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Kösem Sultan, hayatı ve yaşadığı süre içinde yaptıkları ile Osmanlı imparatorluğunun saray yaşantısına ışık tutmuştur. Son derece zorlu bir ortam olan saray hayatına girişi de becerisi sayesinde çok genç yaşta olmuştur. Onu zevceliğe kabul eden 1.Ahmet’te örnek padişahlardan biri olup, zevcesinin, onun bu yaşantısına ayak uydurması da hayli ilginç olmuştur. Padişahtan altı çocuğu olan Sultan, onların yetiştirilme tarzlarında da padişahın istekleri doğrultusunda hareket etmiş ve eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlamıştır.

Osmanlı imparatorluğunda taht mücadelesi çok çetin geçerken, dört farklı hükümdar ile birlikte aynı sarayda yaşayan tek Osmanlı sultanı olmuştur Kösem Sultan. Rum ellerinden gelerek imparatorluğun en etkin kadını olma başarısını gösteren sultan, çoğunlukla devlet işlerine de karışması ile tanınmıştır. Eşi ve oğlu tarafından bu konuda uyarılsa da tahta çıkan hükümdarlar değişmiş fakat sultanın yetkileri ve sözünün ağırlığı uzun süre devam etmiştir.

Oğullarından biri olan 4. Murat taht ve devletin bekası adına kardeşleri Süleyman ve Kasımı öldürtürken, anne Kösem Sultan ancak diğer oğlu İbrahim’i kurtarabilmiştir. Kardeşi İbrahim’i kendine rakip ve taht için varis olarak göremeyen 4. Murat bu kardeşini fazla önemsememiş olsa da ölüm korkusu yaşayan kardeşinin ruh sağlığı bozularak uzun süre tedavisi için sultan tarafından çözümler araştırılmıştır. Çalkantılı bir hayata rağmen her zaman dimdik durmayı başaran sultan, kendinden sonraki padişah zevcelerine de örnek olmuştur.