Bir Kadın Nasıl Kafayı Yer?

Bir Kadın Nasıl Kafayı Yer?

Kadınları erkeklerden ayıran en büyük özelliklerden biri de fazla düşünceli olmasıdır. Bu yönleri onları çoğu zaman duygusal yaparken çoğu zaman da güçlü kılar. Güçlü bir kadın sorumluluk sahibidir. Yaşayabileceği zorlukların üstesinden gelerek yeni fikirler üretmeye de açıktır. Kendisini iyi tanıdığı gibi çevresinde olup bitenleri de kolayca algılama yetisine sahiptir.

Hayatında yer alabilecek olaylar karşısında sergilediği davranışlar, onun kişiliğini ortaya koyarak kendisini ispat etmesini kolaylaştırır. Böyle bir kadın toplum içerisinde daima takdir edilir. Çünkü bir insanı ne kadar çok takdir eder ve başarısıyla gruplandırırsan kişi o kadar kendisinden emin davranır.

Bir Kadın Nasıl Kafayı Yer

Bir Kadın Nasıl Kafayı Yer sorusuna istinaden Bir de duygusal kadınlar var tabi yaşanmışlar ve yaşanacaklar ile nasıl başa çıkabileceğini bilmeyen kadınlar… Tabi ki duygusallık her zaman başarısızlığa götürmez. Nerde ve ne zaman duygusal davranacağını bilmeyen kadınlar başarısızlığa kendilerini mahkûm ederler. Düşündükleri her şeyi kafaya takmaları ve bunu olumsuz düşüncelerle birleştirmeleri, yeterli bir sebeptir.

Böylesine duygusallık içinde boğulmuş bir kadın, zamanla benliğini yitirerek olumsuz davranışlar sergilemeye başlar. Öncelikle kendisini kontrol etmeyi başaramaz, kendisini ispat edemez ve kendisi dahi bunların farkına varamaz. Zamanla duygusallık böyle bir bayanda fark edilmez hale gelir.

Sergilediği açıklanamaz davranışları normal olarak görmeye başlar. Kendisini anlatmak yerine haklılığını ağlayarak kanıtlamak istemesi, ya da gereksiz durumlarda dahi ağlamayı seçmesi aslında başarısızlığa ulaştığını gösterir. Olaylar karşısında çözüm odaklı davranmak yerine böyle davranması onu savunmasız hale getirir.

Ve kendisini ifade edemeyen bir kadın, kimse tarafından dinlenmek istenmez. Yalnız bunun farkında olmayan kadın davranışını devam ettirdiği sürece istenmeyen olmaya devam eder. Bu da toplum tarafından dışlamasına sebep olurken, kadın kendisini çoktan soyutlamıştır zaten…

Buradan da anlayacağınız gibi bir bayanı bayan yapan ana nedenlerden biri de güçlü bir iradeye sahip olmasıdır. Güçlü olmayan kişinin her konuda düşünceli olması yeterli gelmez. Bu kadar çok düşünmenin yanında gereksiz duygusallık bir kadının kolayca kafayı yemesini sağlar ve bunun için basit bir sebep olmaya yeterli gelir.