Sektör Değiştirirken Neye Dikkat Edilmelidir?

Kaynak planlanması dahilinde meydana gelen süreçlerin sonucu ve toplam etkisi sektörleri oluşturmaktadır. Sektörel faaliyetler üzerinde yapılan araştırmalara göre, bulunduğu iş çerçevesinden memnun kişilerin iş yerlerine katkısı azımsanamayacak kadar çoktur. İnsanlar öncelikle nitelikleri baz alındığında bulundukları yere gelebilmek adına oldukça fazla çaba sarf etmektedir. Tüm bu fedakarlıklar ise çoğu zaman taktir edilmemekle beraber çalışanların heveslerine ket vurulduğu zamanlar da olmuştur.

Aynı alanlar da çalışan iki bireyin yaptıkları işte meydana gelen farklı durumlar yine bu iki kişinin iş yerlerinde maruz kaldıkları tutumlara, ücretlerine, cinsiyetlerine ve içerisinde olduğu sektöre göre farklılık göstermektedir. Ampirik olarak bakıldığında sürecin erkek üzerinde olan etkisiyle kadın üzerinde olan etkisi de bir değildir. Fakat burada asıl sorgulanması gereken sayısal veriler değil, nitelikleridir. Geçmiş dönemlere baktığımızda kadınlarını benimsemeyen toplumların düşüş seviyesindeki negatif istikrarı görebiliriz. Ne var ki bunu sırf gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler adına söylemek doğru olmaz. Sektör değiştirmek isteyen kişilerin ise tüm bunları göz önüne alarak karar vermesi gerekir. Zira kariyer için yapılan yatırımlar şahsi yükselişe de katkıda bulunmaktadır.

Peki, sektör değiştirirken neye dikkat edilmelidir? Uluslararası araştırmalar esas alındığında tüm sektörler dahilinde istihdam edilen kişilerin faaliyette bulunduğu firmalar çerçevesinde %83’lük oranının farklı sektörlerde çalışmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Fakat sektör değiştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların başında elbette iş bilgisi ve birikim gelir. İnsanların görmüş oldukları eğitimler, almış oldukları pratik edinimler ve uygulamalar sonucunda meydana gelen potansiyellerinin hangi mesleğe uygun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Mühim olan, karakterin ve iş becerilerinin nasıl ortaya çıkarılabileceğidir. Bu süreçte ise işin gerek maddi, gerekse manevi olarak çalışanı tatmin etmesi de göz önüne alınarak uygun karar verilmeli ve bu doğrultuda araştırmalar yapılarak farklı sektöre adım atılmalıdır.