İstihdama En Büyük Katkı Sağlayan Sanayi Kuruluşları

Son dönemlerde Türkiye’de bir çok haber ve gazetelerde de sık sık sözü edilen bir konudur İstihdama katkı sağlayan sanayi kuruluşları. Bu kurum ve kuruluşların özelleştirilmesi veya bu kurum ve kuruluşlara gereken kaynağın yeterli derecede sağlanamıyor olması ana gündem maddelerinden en önemlisidir. Sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için istihdamın doğru bir şekilde planlanmış olması gerekir.

ISO Araştırma Sonuçları

Ülkemiz içerisindeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde düzenli bir şekilde çalıştırılması ve sürekli olarak doğru yatırımların yapılması gerekir.ISO’nun her yıl düzenlemiş olduğu 500 büyük sanayi kuruluşları araştırması raporunu geçtiğimiz aylarda tamamlamak üzre basın mensupları ile bir araya gelmişti.Raporda ülkemizin son 2 yıllık süreçte yaşamış olduğu siyasal ve ekonomik badirelere rağmen büyük bir karamsarlık ile girilen 2017 yılını dünyanın en parlak büyüme oranlarından birine imza atarak tamamlamış olduğu vurgulanmıştır. Bahsedilen bu büyüme oranı ise %7,4’tür. Ekonomi 7,4 büyürken sanayi ekonomisi ve istihdam ise %8,8 büyüme gerçekleştirmiştir.

2017 Yılının En Çok İstihdam Sağlayan Üç Şirketi

2017 yılının en çok istihdam sağlayan şirketlerine baktığımızda ise ISO 500 giren ilk şirket 16.248 çalışanı ile Arçelik yer almaktadır. 2.Sırada ise Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 11.536 çalışan sayısı 3.sırada ise son dönemlerde özelleştirilmiş olmasından dolayı büyük bir yankı uyandıran Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 11.128 Çalışanı ile yer almaktadır. Ülkemizdeki istihdam oranlarına bakıldığında ise bir önceki yıla oranla 1,3 puan artarak %46,6 ya ulaşmıştır. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre 2 puan azalarak ,6 seviyesine inmiştir. Bu 2 puanlık azalmanın içerisindeki en büyük oran diğer gruplara göre genç nüfustaki işsizlik oranı 4,3 puan olarak raporlara yansımıştır. Bu rakamlar verilen desteğin arttırılması gerektiğini belirtmektedir.