İstihdama En Büyük Katkı Sağlayan Sanayi Kuruluşları

Son dönemlerde Türkiye’de bir çok haber ve gazetelerde de sık sık sözü edilen bir konudur İstihdama katkı sağlayan sanayi kuruluşları. Bu kurum ve kuruluşların özelleştirilmesi veya bu kurum ve kuruluşlara gereken kaynağın yeterli derecede sağlanamıyor olması ana gündem maddelerinden en önemlisidir. Sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için istihdamın doğru bir şekilde planlanmış olması gerekir.

ISO Araştırma Sonuçları

Ülkemiz içerisindeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde düzenli bir şekilde çalıştırılması ve sürekli olarak doğru yatırımların yapılması gerekir.ISO’nun her yıl düzenlemiş olduğu 500 büyük sanayi kuruluşları araştırması raporunu geçtiğimiz aylarda tamamlamak üzre basın mensupları ile bir araya gelmişti.Raporda ülkemizin son 2 yıllık süreçte yaşamış olduğu siyasal ve ekonomik badirelere rağmen büyük bir karamsarlık ile girilen 2017 yılını dünyanın en parlak büyüme oranlarından birine imza atarak tamamlamış olduğu vurgulanmıştır. Bahsedilen bu büyüme oranı ise %7,4’tür. Ekonomi 7,4 büyürken sanayi ekonomisi ve istihdam ise %8,8 büyüme gerçekleştirmiştir.

2017 Yılının En Çok İstihdam Sağlayan Üç Şirketi

2017 yılının en çok istihdam sağlayan şirketlerine baktığımızda ise ISO 500 giren ilk şirket 16.248 çalışanı ile Arçelik yer almaktadır. 2.Sırada ise Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 11.536 çalışan sayısı 3.sırada ise son dönemlerde özelleştirilmiş olmasından dolayı büyük bir yankı uyandıran Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 11.128 Çalışanı ile yer almaktadır. Ülkemizdeki istihdam oranlarına bakıldığında ise bir önceki yıla oranla 1,3 puan artarak %46,6 ya ulaşmıştır. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre 2 puan azalarak ,6 seviyesine inmiştir. Bu 2 puanlık azalmanın içerisindeki en büyük oran diğer gruplara göre genç nüfustaki işsizlik oranı 4,3 puan olarak raporlara yansımıştır. Bu rakamlar verilen desteğin arttırılması gerektiğini belirtmektedir.

Sektör Değiştirirken Neye Dikkat Edilmelidir?

Kaynak planlanması dahilinde meydana gelen süreçlerin sonucu ve toplam etkisi sektörleri oluşturmaktadır. Sektörel faaliyetler üzerinde yapılan araştırmalara göre, bulunduğu iş çerçevesinden memnun kişilerin iş yerlerine katkısı azımsanamayacak kadar çoktur. İnsanlar öncelikle nitelikleri baz alındığında bulundukları yere gelebilmek adına oldukça fazla çaba sarf etmektedir. Tüm bu fedakarlıklar ise çoğu zaman taktir edilmemekle beraber çalışanların heveslerine ket vurulduğu zamanlar da olmuştur.

Aynı alanlar da çalışan iki bireyin yaptıkları işte meydana gelen farklı durumlar yine bu iki kişinin iş yerlerinde maruz kaldıkları tutumlara, ücretlerine, cinsiyetlerine ve içerisinde olduğu sektöre göre farklılık göstermektedir. Ampirik olarak bakıldığında sürecin erkek üzerinde olan etkisiyle kadın üzerinde olan etkisi de bir değildir. Fakat burada asıl sorgulanması gereken sayısal veriler değil, nitelikleridir. Geçmiş dönemlere baktığımızda kadınlarını benimsemeyen toplumların düşüş seviyesindeki negatif istikrarı görebiliriz. Ne var ki bunu sırf gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler adına söylemek doğru olmaz. Sektör değiştirmek isteyen kişilerin ise tüm bunları göz önüne alarak karar vermesi gerekir. Zira kariyer için yapılan yatırımlar şahsi yükselişe de katkıda bulunmaktadır.

Peki, sektör değiştirirken neye dikkat edilmelidir? Uluslararası araştırmalar esas alındığında tüm sektörler dahilinde istihdam edilen kişilerin faaliyette bulunduğu firmalar çerçevesinde %83’lük oranının farklı sektörlerde çalışmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Fakat sektör değiştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların başında elbette iş bilgisi ve birikim gelir. İnsanların görmüş oldukları eğitimler, almış oldukları pratik edinimler ve uygulamalar sonucunda meydana gelen potansiyellerinin hangi mesleğe uygun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Mühim olan, karakterin ve iş becerilerinin nasıl ortaya çıkarılabileceğidir. Bu süreçte ise işin gerek maddi, gerekse manevi olarak çalışanı tatmin etmesi de göz önüne alınarak uygun karar verilmeli ve bu doğrultuda araştırmalar yapılarak farklı sektöre adım atılmalıdır.