Alışveriş Ne Zamandan Beri Yapılıyor

Alışveriş Ne Zamandan Beri Yapılıyor

İnsanoğlu var olduğu günden beri alışveriş eylemsel olarak insan faaliyetleri arasında yerini almaktadır. Çünkü insanın hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Ancak toplumun ya da ilkel dönemlerde topluluğun bir ferdi olarak bireyler ihtiyaçlarını tek başına karşılayacak durumda değillerdir. Çünkü temek ihtiyaçlar doğanın kendisinde bulunmakla birlikte ihtiyaçların tamamını bir bireyin elinde bulundurması mümkün değildi.

Alışveriş ne zamandan beri yapılıyor?

Arz talep olduğu günden beri alışveriş vardır. Yani günümüz insanı nasıl ki belli istekleri doğrultusunda talepte Alışveriş Ne Zamandan Beri Yapılıyorbulunuyorsa aynı şekilde bu talebe karşılık veren bir arz piyasası mevcuttur. İlk dönemlerde arz talebe göre üretilirken güzünüzde tam tersi durum söz konusudur. Topluluğun üyelerinin bir gereksinimi olduğu zaman onu doğa koşullarında elde etmeye çalışırlardı ya da başka bir kişiden karşılığını farklı bir ürün vererek takas ederlerdi. Mesela kıyafet ihtiyacı olan biri başka bir üreticiden karşılığında bir kaç kap buğday vererek kıyafet alırdı.

Günümüz piyasası ne durumda?

İktisadın temel prensibi olan “her arz kendi talebini yaratır” mantalitesi hakimdir. Bunun için üreticiler kazanç elde etmek için üretim yaparlar ve ürettikleri bu ürünleri satmak için bir talep yaratmaya çalışırlar. Bunun için reklam yaparlar, pazarlama stratejileri kullanırlar, belli analizler yaparlar. Yeni üretim ihtiyacın ötesinde kazan elde etmek için yapılmaktadır.

 İlk insanlar ne sıklıkla alışveriş yapıyordu?

Bu sorunun net bir cevabı olmamakla birlikte günümüz ile karşılaştırıldığında çok sık olmadığı söylenilebilirdi. Çünkü o dönemde hayatta kalma mücadelesi esas olan durumdu. Yani bir aile reisi aile fertlerinin karnını doyurmak zorundaydı. Annenin ise ailenin barınmasını sağlaması gerekiyordu. Durum bu olunca gereksinimler de fizyolojik seviyedeydi. Talep düşük olduğu için arz da düşüktü. Alışveriş eylemede bu bağlamda sık yapılmazdı denilebilir.